četrtek, 2. junij 2011

OSNOVNO USPOSABLJANJE ZA MEDIATORJE, dnevnik udeleženke: prvi dan


Prvi dan, prva igra vlog, mediatorka. Ves čas mislim samo na to, da moram ostati nevtralna. Sprašujem same neumnosti, ujamem se, da zavijam z očmi, moja mimika kriči pristranskost in v sebi komaj zadržujem tisto tako zelo očitno rešitev. Uf, kako zelena sem!
Druga igra vlog, igralka, podjetnica, ne odstopam od svojih stališč, hkrati pa za uspeh projekta potrebujem rešitev, ki bo plod soglasja obeh strani. S soigralko se prerekava, vsaka podpre svoje razloge s trdnimi argumenti, situacija se zdi nerešljiva. Potem pa se kar tako, med pogovorom, pokaže rešitev. Ta rešitev je čisto drugačna od tistih, ki sva jih imeli vsaka zase do zdaj v mislih. Ne samo to, rešitev je mnogo boljša, za obe.

Pri drugi igri vlog so se že prvi dan pokazali pozitivni učinki transformativne mediacije (in to kljub temu, da je bil udeleženec v vlogi mediatorja tako kot vsi – čisti začetnik): zahvaljujoč bolj pozornemu poslušanju, izmenjavanju mnenj in razjasnjevanju, se lahko dokopljemo do popolnoma drugačne, celo boljše rešitve.

Transformativna mediacija je poleg facilitativne in evaluativne ena izmed pojavnih oblik mediacije. Cilj transformativnega pristopa ni v iskanju rešitve ali v sklenitvi poravnave, pač pa v izboljšanju odnosa strank, ki so se odločile za mediacijo. Udeleženci imajo zato v postopku transformativne mediacije drugačne vloge, kot to velja za druge vrste mediacije. Strankam je potrebno omogočiti, da osvetlijo konflikt s svojega stališča, izpostavijo teme, o katerih želijo razpravljati (neodvisno od tega, ali se neposredno nanašajo na spor) ter samostojno poiščejo morebitne rešitve. S pomočjo transformativnega pristopa mediacije imamo možnost poseči globlje in na ta način odkriti resnične vzroke nesporazumov.

Mediator torej ni tisti, ki bi pri transformativni mediaciji podajal svoje mnenje, predlagal rešitve ali sprejemal odločitve namesto strank. Njegova naloga je, da omogoči enakovreden položaj strank, da jih s pomočjo postavljanja pravilnih vprašanj motivira k sodelovanju, k iskanju možnosti za opolnomočenje in priznavanje ter k skupnemu iskanju možnosti za rešitev spora.

Lana Kuret

Ni komentarjev:

Objavite komentar