četrtek, 3. junij 2010

Prva strokovna in poglobljena publikacija o mediaciji v slovenskem prostoru

Pri Zavodu RAKMO izšla težko pričakovana knjiga »Mediacija« avtorja Marka Iršiča. Knjiga povzema strokovne temelje in merila za izvajanje mediacije v Sloveniji ter podaja širok pogled na mediacijo v Sloveniji in po svetu.
Avtor je s knjigo želel posebej predstaviti zelo uspešen model oz. pristop, ki ga uporabljajo nekatere mediacijske organizacije v Sloveniji in je še posebej uporaben za mediacijo, ki poteka v samostojnih organizacijah ali pri samostojnih mediatorjih in v primerih, ko dva ali več posameznikov želita pomoč pri sporazumnem razreševanju določene problematike in želita imeti dovolj svobode za komunikacijo o spornem področju drug z drugim.
Knjiga Mediacija avtorja Marka Iršiča je v prvi vrsti namenjena mediatorjem in udeležencem usposabljanj za mediatorje kot pomoč pri bolj kakovostnem izvajanju mediacije oz. dodatno gradivo. Prav tako je knjiga namenjena vsem, ki jih to področje zanima in bi o mediaciji radi izvedeli več. Knjiga bralcu ponuja odgovore na vprašanja: Kaj je mediacija, Kaj mediacija ponuja oz. kakšne možnosti odpira. Za vse, ki želijo spore oz. konflikte reševati na drugačen, bolj konstruktiven, sporazumen način, je knjiga Mediacija nepogrešljivo gradivo.

petek, 14. maj 2010

USPEŠEN DAN ODPRTIH VRAT PRI ZAVODU RAKMO

Zavod Rakmo se lahko pohvali z dobro obiskanim dnevom odprtih vrat. Marko Iršič, direktor Zavoda Rakmo, je obiskovalcem predstavil mediacijo in predstavil njene prednosti kot so npr. hitrost in učinkovitost ter nizki stroški mediacisjkega procesa. Podrobno je predstavil področje družinske mediacije, ki je učinkovit način konstruktivne komunikacije v ožjem ali širšem družinskem krogu.

Obiskovalci so si ogledali zanimiv zaigran primer mediacijskega srečanja, ki smo ga pripravili pri Zavodu RAKMO. Marko Iršič je nastopil kot mediator v sporu med snaho in taščo, ki živita v istem gospodinjstvu ter druga drugi grenita življenje, saj se ne moreta sporazumeti glede vzgojnega pristopa vnukov in ostalih gospodinjskih stvari.

S pomočjo prikazane igre vlog je bila obiskovalcem približana vloga mediatorja kot nepristranskega in nevtralnega poslušalca, ki udeležence mediacije spodbuja in usmerja na pot, ki jih lahko pripelje iz začaranega kroga nesoglasij in konfliktov.

petek, 7. maj 2010

Nagradna igra Zavoda Rakmo - glavna nagrada: brezplačna udeležba na Usposabljanju za mediatorje

Zavod Rakmo je za vse nove prejemnike elektronskih obvestil pripravil nagradno igro. Nagradna igra traja od 12. 5. 2010 do 15. 6. 2010.

Kako sodelovati v nagradni igri?
Vsak, ki se bo v času nagradne igre naročil na prejemanje obvestil (preko spletne strani, na Dnevu odprtih vrat, na 4. Festivalu družin v Laškem na stojnici Zavoda Rakmo …), bo sodeloval v nagradni igri za nagrade:
• 1 x brezplačno Usposabljanje za mediatorje v letu 2010 - 2011
• 2 x 50-odstotni popust na Usposabljanje za mediatorje v letu 2010 - 2011
• 3 x knjiga Mediacija, avtorja Marka Iršiča
Tisti, ki ste na obvestila že naročeni,lahko z odgovorom na to elektronsko sporočilo sodelujete v nagradni igri.
Nagradno žrebanje bo potekalo v petek, 18. 06. 2010, v prostorih Zavoda Rakmo. Nagrajenci bodo o nagradah obveščeni najkasneje do 23. 6. 2010 po elektronski pošti.
Pravila nagradne igre lahko preberete TUKAJ.
O nagradni igri prosimo obvestite tudi svoje znance in prijatelje, ki bi jih morda zanimala.

petek, 30. april 2010

Knjiga Mediacija kmalu na knjižnih policah


Tik pred izidom je tudi knjiga Mediacija, avtorja Marka Iršiča, ki vključuje pregled zgodovine mediacije, temeljna načela in prednosti mediacije, potek mediacije v obliki faz, itd. Knjiga predstavlja strokovni temelj mediacije v slovenskem prostoru in je nekakšen odsev, da postaja mediacija čedalje bolj prepoznavna oblika reševanja sporov, ki je namenjena tistim, ki potrebujejo pomoč v zvezi z določeno zadevo ali problemom.
Knjiga Mediacija je v prvi vrsti namenjena mediatorjem in udeležencem usposabljanj za mediatorje kot dodatno gradivo oz. pomoč pri bolj kakovostnem izvajanju mediacije. Prav tako je knjiga namenjena vsem, ki jih to področje zanima in bi o mediaciji radi izvedeli več. Ugotovili boste, kaj vam mediacija ponuja oz. kakšne možnosti mediacija odpira.
Knjigo lahko po posebni ceni naročite na naši spletni strani:

petek, 23. april 2010

Zavod Rakmo odpira svoja vrata

Vabimo vas, da odkrijete prednosti mediacije kot učinkovitega procesa reševanja sporov. Zavod Rakmo, ena izmed vodilnih organizacij na področju mediacije v Sloveniji, odpira svoja vrata vsem, ki bi želeli zvedeti več o družinski  mediaciji. Dan odprtih vrat bo v četrtek, 13. 5. 2010, ob 17.30 uri na Kamniški 41 v Ljubljani.

Področje družinske mediacije bo predstavil Marko Iršič, direktor Zavoda Rakmo in izkušen mediator, hkrati pa bo opisal potek mediacije, njena temeljna načela in naštel njene prednosti. Prav tako si bo mogoče v živo ogledati zaigran primer družinske mediacije. Vsem obiskovalcem bomo poklonili knjižico Družinska mediacija.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na info@rakmo.si ali po telefonu 01 436 41 17 ali 064 124 200.

petek, 16. april 2010

Želite postati mediator?

Mediator lahko postane vsak posameznik ne glede na smer izobrazbe. Kdor želi razviti mediacijske spretnosti in postati mediator, se vključi v program usposabljanja za mediatorje, s pomočjo katerega razvije spretnosti strokovnega vodenja postopka mediacije tako v formalnih okoljih kot tudi v vsakdanjem življenju.

Zavod Rakmo, ki je na področju mediacije med vodilnimi organizacijami v Sloveniji, ponuja kvalitetne programe usposabljanja za mediatorje. Osnovno usposabljanje (80 ur) je namenjeno seznanitvi z mediacijo, temeljnimi pravili mediacije, udeleženci pa svoje veščine in znanja urijo v igri vlog. Po usposabljanju kandidat pridobi potrdilo o udeležbi na usposabljanju za mediatorje. Za pridobitev naziva mediator je potrebno opraviti še 60 ur dodatnega usposabljanja, kjer udeleženec s praktičnim delom pridobi izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepi mediacijske tehnike. Na supervizijskih srečanjih pa udeleženci z mentorjem analizirajo primere mediacij, morebitne težave in ozavestijo možne rešitve. Po uspešno zaključenem usposabljanju lahko začnete izvajati mediacijo v okviru Zavoda Rakmo lahko pa delujete tudi samostojno ali v okviru drugih institucij.

Kdaj in kje potekajo usposabljanja za mediatorje pri Zavodu Rakmo, lahko preverite na naši spletni strani: http://www.mediacija.com/usposabl.htm.

četrtek, 8. april 2010

Izvajamo transformativno mediacijo

Poznamo več vrst mediacij: facilitativna, evaluativna in transformativna. Slednjo izvaja tudi Zavod Rakmo, saj cilj mediacije ni toliko v iskanju konkretne rešitve ali dogovora glede izhodiščnega problema,ampak bolj preoblikovanje problema ali odnosa. Pogosto kot posledica tega preoblikovanja izhodiščno vprašanje postane brezpredmetno, se razgradi ali se zelo enostavno razreši.
Transformativna mediacija (preobrazbena oz. preoblikovalna) je ena izmed oblik mediacije, ki se je razvila in uveljavila malo kasneje kot facilitativna(pospeševalna oz. podporna) in evaluativna (vrednostna oz. ocenjevalna) mediacija. Razlogi za to so ugotovljene pomanjkljivosti prejšnjih pristopov oz. izboljšanje obstoječih postopkov. Njena glavna prednost pred drugima dvema oblikama je, da njen glavni cilj ni iskanje rešitve ali sklenitev poravnave, ampak je veliko bolj usmerjana v izboljšanje razmerja med strankami. To pomeni, da imajo udeleženci v tem postopku drugačne vloge kot pa to velja za druge postopke mediacije.
Stranke lahko same opredelijo sporne točke, definirajo problem in samostojno poiščejo morebitne rešitve ter imajo veliko svobode in avtonomije pri določanju teme razpravljanja in poteku samega mediacijskega postopka.

Cilj transformativne mediacije je tako veliko širši od drugih oblik mediacije, njeni učinki pa so bolj dolgoročni. Ti dve kvaliteti delata transformativno mediacijo izredno primerno za tiste spore, kjer so stranke v medsebojnemu in/ali pa dolgotrajnemu razmerju. Primeri takih sporov so predvsem družinski spori, delovni spori ter tudi gospodarski spori, če gre za dolgotrajno sodelovanje strank. Z mediacijo se tako lahko doseže dvojni cilj, samo rešitev spora in izboljšanje samega razmerja, ki strankama omogoči bolj učinkovito, polno in zadovoljujoče razmerje.

Mediatorja vloga je za doseganje teh ciljev zelo pomembna. Meditor pri transformativni mediaciji ne predlaga rešitev, ne daje mnenja glede možnih rešitev ali pa sporazuma, ne sprejema odločitev namesto strank. Njegov cilj je omogočiti strankam, da bodo lahko same prišle do ustrezne in vzajemno zadovoljujoče rešitve. Ravno zaradi tega, ker ne predlaga rešitev, to od mediatorja terja veliko aktivnost pri izboljševanju razmerja med strankami. Slednje se lahko doseže s poglabljanjem razumevanja, izboljšanjem komunikacije, boljše poslušanje, izražanje spoštovanja med strankami, kar vse pripomore k sposobnosti strank, da razumejo stališča druge in kakšni so njeni pogledi na problem.

petek, 2. april 2010

Osnovnošolci spoznavali pomembnost obvladovanja konfliktov


Konec marca so na Prvi osnovni šoli v Slovenj Gradcu podelili priznanja učencem, ki so obiskovali delavnico Obvladovanje konfliktov. Delavnica je potekala v okviru projekta Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov, ki ga že nekaj let izvaja zavod Rakmo.
Učenci so se v delavnico vključili prostovoljno, naučili pa so se spoznavati pozitivne strani konfliktov, jih prepoznati in obvladati nesoglasja, ki vodijo do nasilja. Delo v delavnicah je bilo zelo zanimivo, saj je potekalo v aktivnih vlogah učencev, kjer so se naučili strategij in metod reševanja konfliktnih situacij.
Mediacija je način obvladovanja in reševanja konfliktov.
In kaj o mediaciji meni nekaj učenk? "Menim, da jo v današnjem času še posebej potrebujemo, zato se mi zdi super, da poteka tudi na naši šoli." meni devetošolka Anja. Osmošolki Zala in Anastarzija še dodata: "Mediacija je zelo zanimiva, saj smo se na delavnici naučili marsikaj novega, kar lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Menim, da je mediacija za nas vse zelo pomembna, saj se naučimo tehnik reševanja konfliktov in lahko med konflikti bolj premišljeno ravnamo. Pa tudi ure mediacije so sestavljene tako, da nam ni nikoli dolgčas."
Zaključek delavnice proslavili s slavnostno podelitvijo potrdil udeležencem, medtem ko sta zahvalo za prizadevno mentorstvo dobili tudi profesorici Marijana Habermut in Milena Svetina.

petek, 26. marec 2010

Utrditveni seminar za mediatorje za nadgradnjo spretnosti

Želite utrditi in nadgraditi svoje mediacijske spretnosti? Potem ste lepo vabljeni na dvodnevni utrditveni seminar za mediatorje, ki bo potekal v petek in soboto, 7. in 8. maja, v Portorožu.

Na seminarju bomo izmenjali izkušnje z uporabo mediacije, preigrali nekaj zahtevnejših primerov in spoznali dodatne tehnike, uporabne v zahtevnejših primerih mediacije.
Cena: za člane Centra za mediacijo in obvladovanje konfliktov 100 EUR + DDV, ostali 150 EUR + DDV.

sreda, 3. marec 2010

Izšla prva številka elektronskega časopisa pri Zavodu Rakmo

Zavod Rakmo je pričel z izdajo e-časopisa, ki ga mesečno pošilja vsem svojim članom in vsem, ki jih zanima področje mediacije.
Nanj se lahko prijavite na naši spletni strani www.mediacija.com, hkrati pa ste vabljeni k ogledu prenovljene spletne strani.

ponedeljek, 22. februar 2010

Ustanovljen Forum za transformativno mediacijo

V začetku letošnjega leta je nastal Slovenski forum za transformativno mediacijo z namenom povezovanja organizacij, ki izvajajo in razvijajo transformativno mediacijo v Sloveniji, večanja prepoznavnosti transformativne mediacije in vzpodbujanja dialoga med subjekti na področju mediacije v Sloveniji.
Transformativna mediacija je ena izmed oblik mediacije, ki se osredotoča na preoblikovanje problema ali odnosa. Kot posledica tega preoblikovanja izhodiščno vprašanje postane brezpredmetno, se razgradi ali se zelo enostavno razreši.
Več o transformativni mediaciji na spletni strani: http://www.transformativnamediacija.org oz. http://www.transformativnamediacija.si.

ponedeljek, 1. februar 2010

Zakaj se odločiti za mediacijo?

Prednosti mediacije:

  • Aktivno sodelovanje obeh strani: mediacja je stvar svobodne izbire, sej je mediacija prostovoljna in spodbuja k uravnoteženi komunikaciji, mediator pa skrbi za uravnoteženo razmerje moči.
  • Hitra rešitev: spori, ki se rešujejo z mediacijo, se običajno razrešijo zelo hitro, neredko že na prvem ali drugem srečanju, če je problem kompleksnejši, pa je seveda lahko za rešitev potrebnih več mediacijskih srečanj.
  • Učinkovitost in uspešnost: v večini sporov, ki se rešujejo z mediacijo pride do rešitve oziroma do končnega dogovora v zvezi s spornim vprašanjem. Tudi pri tistih sporih, pri katerih ne pride do dogovora oziroma pride le do delne rešitve problema, je večina udeležencev zadovoljna s procesom mediacije.
  • Nizki stroški: mediacijska srečanja so v primerjavi z ostalimi oblikami razreševanja sporov (na primer sodišče, arbitraža ali nereševanje) cenovno ugodna in za nekatera področja celo brezplačna. Dodatna prednost je še v tem, da za rešitev spora za mediacijo običajno potrebujemo malo srečanj oziroma časa, s čimer se lahko prihranijo stroški, ki bi izvirali iz zaostrovanja ali dolgotrajnega reševanja zadevne problematike.
  • Obojestransko zadovoljstvo ali sprejemljivost rešitve: v nasprotju s postopkom na sodišču, kjer običajno zmaga le ena od strank, je cilj mediacije sporazum, ki ustreza obema strankama v procesu.
  • Ni negativnih tveganj: z mediacijo, ki jo vodi usposobljen mediator, ne tvegamo ničesar, razen vloženega časa in morebitnih stroškov, saj v najslabšem primeru stanje ostane tako, kot je bilo. Nasprotno pa po drugi strani lahko veliko pridobimo, če hitro in učinkovito pridemo do rešitve ali če v postopku mediacije izboljšamo odnos ali sodelovanje z drugo stranjo.

petek, 22. januar 2010

Mediacija ali alternativno reševanje sporov


Mediacija je proces reševanja spornih vprašanj, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje nevtralne osebe – mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove, si izmenjajo stališča ter prevzamejo odgovornost za rešitev nastalega konflikta, s katero bosta zadovoljna oba udeleženca.


Mediacija poteka prostovoljno, informacije pridobljene med postopkom pa so zaupne narave. Končni namen je predvsem v obojestranskem zadovoljstvu z doseženim dogovorom glede sporne zadeve, posledično pa se lahko izboljšajo tudi medosebni odnosi, ponovno se vzpostavi morebiti prekinjena komunikacija, izboljša se sodelovanje, odpravijo se razlogi za stres, itd.

ponedeljek, 18. januar 2010

Mediacija na radijskih valovih

Vsi ponočnjaki ste lahko v nedeljo, 17. januarja, ob 24.00 prisluhnili oddaji o mediaciji in pogovoru z Markom Iršičem, mediatorjem in ustanoviteljem Zavoda Rakmo. V skupnem nočnem programu radijskih postaj Slovenije je Marko predstavil aktualno tematiko o mediaciji, njena področja delovanja in stanje mediacije v slovenskem prostoru.

ponedeljek, 11. januar 2010

Zavod RAKMO, Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Zavod RAKMO, Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov deluje z namenom širjenja kulture konstruktivnega obvladovanja konfliktov in mediacije. Zavod Rakmo je bil ustanovljen 23. 11. 2003 in deluje od začetka 2004. Zavod izvaja izobraževanja na področju medosebnih odnosov, kakovostne komunikacije, obvladovanja konfliktov, mediacije, obvladovanja stresa in koordinira delo mediatorjev ter omogoča vključevanje v proces mediacije za fizične in pravne osebe. Organizira izobraževanja s področja mediacije in usposabljanje za mediatorje.