petek, 22. januar 2010

Mediacija ali alternativno reševanje sporov


Mediacija je proces reševanja spornih vprašanj, v katerem se osebe, ki imajo problem ali konflikt, ob pomoči tretje nevtralne osebe – mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja mnenja, ideje, težave in strahove, si izmenjajo stališča ter prevzamejo odgovornost za rešitev nastalega konflikta, s katero bosta zadovoljna oba udeleženca.


Mediacija poteka prostovoljno, informacije pridobljene med postopkom pa so zaupne narave. Končni namen je predvsem v obojestranskem zadovoljstvu z doseženim dogovorom glede sporne zadeve, posledično pa se lahko izboljšajo tudi medosebni odnosi, ponovno se vzpostavi morebiti prekinjena komunikacija, izboljša se sodelovanje, odpravijo se razlogi za stres, itd.

ponedeljek, 18. januar 2010

Mediacija na radijskih valovih

Vsi ponočnjaki ste lahko v nedeljo, 17. januarja, ob 24.00 prisluhnili oddaji o mediaciji in pogovoru z Markom Iršičem, mediatorjem in ustanoviteljem Zavoda Rakmo. V skupnem nočnem programu radijskih postaj Slovenije je Marko predstavil aktualno tematiko o mediaciji, njena področja delovanja in stanje mediacije v slovenskem prostoru.

ponedeljek, 11. januar 2010

Zavod RAKMO, Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov

Zavod RAKMO, Center za mediacijo in obvladovanje konfliktov deluje z namenom širjenja kulture konstruktivnega obvladovanja konfliktov in mediacije. Zavod Rakmo je bil ustanovljen 23. 11. 2003 in deluje od začetka 2004. Zavod izvaja izobraževanja na področju medosebnih odnosov, kakovostne komunikacije, obvladovanja konfliktov, mediacije, obvladovanja stresa in koordinira delo mediatorjev ter omogoča vključevanje v proces mediacije za fizične in pravne osebe. Organizira izobraževanja s področja mediacije in usposabljanje za mediatorje.