petek, 30. april 2010

Knjiga Mediacija kmalu na knjižnih policah


Tik pred izidom je tudi knjiga Mediacija, avtorja Marka Iršiča, ki vključuje pregled zgodovine mediacije, temeljna načela in prednosti mediacije, potek mediacije v obliki faz, itd. Knjiga predstavlja strokovni temelj mediacije v slovenskem prostoru in je nekakšen odsev, da postaja mediacija čedalje bolj prepoznavna oblika reševanja sporov, ki je namenjena tistim, ki potrebujejo pomoč v zvezi z določeno zadevo ali problemom.
Knjiga Mediacija je v prvi vrsti namenjena mediatorjem in udeležencem usposabljanj za mediatorje kot dodatno gradivo oz. pomoč pri bolj kakovostnem izvajanju mediacije. Prav tako je knjiga namenjena vsem, ki jih to področje zanima in bi o mediaciji radi izvedeli več. Ugotovili boste, kaj vam mediacija ponuja oz. kakšne možnosti mediacija odpira.
Knjigo lahko po posebni ceni naročite na naši spletni strani:

petek, 23. april 2010

Zavod Rakmo odpira svoja vrata

Vabimo vas, da odkrijete prednosti mediacije kot učinkovitega procesa reševanja sporov. Zavod Rakmo, ena izmed vodilnih organizacij na področju mediacije v Sloveniji, odpira svoja vrata vsem, ki bi želeli zvedeti več o družinski  mediaciji. Dan odprtih vrat bo v četrtek, 13. 5. 2010, ob 17.30 uri na Kamniški 41 v Ljubljani.

Področje družinske mediacije bo predstavil Marko Iršič, direktor Zavoda Rakmo in izkušen mediator, hkrati pa bo opisal potek mediacije, njena temeljna načela in naštel njene prednosti. Prav tako si bo mogoče v živo ogledati zaigran primer družinske mediacije. Vsem obiskovalcem bomo poklonili knjižico Družinska mediacija.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na info@rakmo.si ali po telefonu 01 436 41 17 ali 064 124 200.

petek, 16. april 2010

Želite postati mediator?

Mediator lahko postane vsak posameznik ne glede na smer izobrazbe. Kdor želi razviti mediacijske spretnosti in postati mediator, se vključi v program usposabljanja za mediatorje, s pomočjo katerega razvije spretnosti strokovnega vodenja postopka mediacije tako v formalnih okoljih kot tudi v vsakdanjem življenju.

Zavod Rakmo, ki je na področju mediacije med vodilnimi organizacijami v Sloveniji, ponuja kvalitetne programe usposabljanja za mediatorje. Osnovno usposabljanje (80 ur) je namenjeno seznanitvi z mediacijo, temeljnimi pravili mediacije, udeleženci pa svoje veščine in znanja urijo v igri vlog. Po usposabljanju kandidat pridobi potrdilo o udeležbi na usposabljanju za mediatorje. Za pridobitev naziva mediator je potrebno opraviti še 60 ur dodatnega usposabljanja, kjer udeleženec s praktičnim delom pridobi izkušnje pri vodenju mediacij, ter hkrati dodatno okrepi mediacijske tehnike. Na supervizijskih srečanjih pa udeleženci z mentorjem analizirajo primere mediacij, morebitne težave in ozavestijo možne rešitve. Po uspešno zaključenem usposabljanju lahko začnete izvajati mediacijo v okviru Zavoda Rakmo lahko pa delujete tudi samostojno ali v okviru drugih institucij.

Kdaj in kje potekajo usposabljanja za mediatorje pri Zavodu Rakmo, lahko preverite na naši spletni strani: http://www.mediacija.com/usposabl.htm.

četrtek, 8. april 2010

Izvajamo transformativno mediacijo

Poznamo več vrst mediacij: facilitativna, evaluativna in transformativna. Slednjo izvaja tudi Zavod Rakmo, saj cilj mediacije ni toliko v iskanju konkretne rešitve ali dogovora glede izhodiščnega problema,ampak bolj preoblikovanje problema ali odnosa. Pogosto kot posledica tega preoblikovanja izhodiščno vprašanje postane brezpredmetno, se razgradi ali se zelo enostavno razreši.
Transformativna mediacija (preobrazbena oz. preoblikovalna) je ena izmed oblik mediacije, ki se je razvila in uveljavila malo kasneje kot facilitativna(pospeševalna oz. podporna) in evaluativna (vrednostna oz. ocenjevalna) mediacija. Razlogi za to so ugotovljene pomanjkljivosti prejšnjih pristopov oz. izboljšanje obstoječih postopkov. Njena glavna prednost pred drugima dvema oblikama je, da njen glavni cilj ni iskanje rešitve ali sklenitev poravnave, ampak je veliko bolj usmerjana v izboljšanje razmerja med strankami. To pomeni, da imajo udeleženci v tem postopku drugačne vloge kot pa to velja za druge postopke mediacije.
Stranke lahko same opredelijo sporne točke, definirajo problem in samostojno poiščejo morebitne rešitve ter imajo veliko svobode in avtonomije pri določanju teme razpravljanja in poteku samega mediacijskega postopka.

Cilj transformativne mediacije je tako veliko širši od drugih oblik mediacije, njeni učinki pa so bolj dolgoročni. Ti dve kvaliteti delata transformativno mediacijo izredno primerno za tiste spore, kjer so stranke v medsebojnemu in/ali pa dolgotrajnemu razmerju. Primeri takih sporov so predvsem družinski spori, delovni spori ter tudi gospodarski spori, če gre za dolgotrajno sodelovanje strank. Z mediacijo se tako lahko doseže dvojni cilj, samo rešitev spora in izboljšanje samega razmerja, ki strankama omogoči bolj učinkovito, polno in zadovoljujoče razmerje.

Mediatorja vloga je za doseganje teh ciljev zelo pomembna. Meditor pri transformativni mediaciji ne predlaga rešitev, ne daje mnenja glede možnih rešitev ali pa sporazuma, ne sprejema odločitev namesto strank. Njegov cilj je omogočiti strankam, da bodo lahko same prišle do ustrezne in vzajemno zadovoljujoče rešitve. Ravno zaradi tega, ker ne predlaga rešitev, to od mediatorja terja veliko aktivnost pri izboljševanju razmerja med strankami. Slednje se lahko doseže s poglabljanjem razumevanja, izboljšanjem komunikacije, boljše poslušanje, izražanje spoštovanja med strankami, kar vse pripomore k sposobnosti strank, da razumejo stališča druge in kakšni so njeni pogledi na problem.

petek, 2. april 2010

Osnovnošolci spoznavali pomembnost obvladovanja konfliktov


Konec marca so na Prvi osnovni šoli v Slovenj Gradcu podelili priznanja učencem, ki so obiskovali delavnico Obvladovanje konfliktov. Delavnica je potekala v okviru projekta Osveščanje o pomembnosti obvladovanja konfliktov, ki ga že nekaj let izvaja zavod Rakmo.
Učenci so se v delavnico vključili prostovoljno, naučili pa so se spoznavati pozitivne strani konfliktov, jih prepoznati in obvladati nesoglasja, ki vodijo do nasilja. Delo v delavnicah je bilo zelo zanimivo, saj je potekalo v aktivnih vlogah učencev, kjer so se naučili strategij in metod reševanja konfliktnih situacij.
Mediacija je način obvladovanja in reševanja konfliktov.
In kaj o mediaciji meni nekaj učenk? "Menim, da jo v današnjem času še posebej potrebujemo, zato se mi zdi super, da poteka tudi na naši šoli." meni devetošolka Anja. Osmošolki Zala in Anastarzija še dodata: "Mediacija je zelo zanimiva, saj smo se na delavnici naučili marsikaj novega, kar lahko uporabimo v vsakdanjem življenju. Menim, da je mediacija za nas vse zelo pomembna, saj se naučimo tehnik reševanja konfliktov in lahko med konflikti bolj premišljeno ravnamo. Pa tudi ure mediacije so sestavljene tako, da nam ni nikoli dolgčas."
Zaključek delavnice proslavili s slavnostno podelitvijo potrdil udeležencem, medtem ko sta zahvalo za prizadevno mentorstvo dobili tudi profesorici Marijana Habermut in Milena Svetina.