ponedeljek, 22. februar 2010

Ustanovljen Forum za transformativno mediacijo

V začetku letošnjega leta je nastal Slovenski forum za transformativno mediacijo z namenom povezovanja organizacij, ki izvajajo in razvijajo transformativno mediacijo v Sloveniji, večanja prepoznavnosti transformativne mediacije in vzpodbujanja dialoga med subjekti na področju mediacije v Sloveniji.
Transformativna mediacija je ena izmed oblik mediacije, ki se osredotoča na preoblikovanje problema ali odnosa. Kot posledica tega preoblikovanja izhodiščno vprašanje postane brezpredmetno, se razgradi ali se zelo enostavno razreši.
Več o transformativni mediaciji na spletni strani: http://www.transformativnamediacija.org oz. http://www.transformativnamediacija.si.

ponedeljek, 1. februar 2010

Zakaj se odločiti za mediacijo?

Prednosti mediacije:

  • Aktivno sodelovanje obeh strani: mediacja je stvar svobodne izbire, sej je mediacija prostovoljna in spodbuja k uravnoteženi komunikaciji, mediator pa skrbi za uravnoteženo razmerje moči.
  • Hitra rešitev: spori, ki se rešujejo z mediacijo, se običajno razrešijo zelo hitro, neredko že na prvem ali drugem srečanju, če je problem kompleksnejši, pa je seveda lahko za rešitev potrebnih več mediacijskih srečanj.
  • Učinkovitost in uspešnost: v večini sporov, ki se rešujejo z mediacijo pride do rešitve oziroma do končnega dogovora v zvezi s spornim vprašanjem. Tudi pri tistih sporih, pri katerih ne pride do dogovora oziroma pride le do delne rešitve problema, je večina udeležencev zadovoljna s procesom mediacije.
  • Nizki stroški: mediacijska srečanja so v primerjavi z ostalimi oblikami razreševanja sporov (na primer sodišče, arbitraža ali nereševanje) cenovno ugodna in za nekatera področja celo brezplačna. Dodatna prednost je še v tem, da za rešitev spora za mediacijo običajno potrebujemo malo srečanj oziroma časa, s čimer se lahko prihranijo stroški, ki bi izvirali iz zaostrovanja ali dolgotrajnega reševanja zadevne problematike.
  • Obojestransko zadovoljstvo ali sprejemljivost rešitve: v nasprotju s postopkom na sodišču, kjer običajno zmaga le ena od strank, je cilj mediacije sporazum, ki ustreza obema strankama v procesu.
  • Ni negativnih tveganj: z mediacijo, ki jo vodi usposobljen mediator, ne tvegamo ničesar, razen vloženega časa in morebitnih stroškov, saj v najslabšem primeru stanje ostane tako, kot je bilo. Nasprotno pa po drugi strani lahko veliko pridobimo, če hitro in učinkovito pridemo do rešitve ali če v postopku mediacije izboljšamo odnos ali sodelovanje z drugo stranjo.